สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)
ประกาศการจัดกิจกรรมภายใน (กีฬาสี)

ประกาศการจัดกิจกรรมภายใน (กีฬาสี)

ประกาศโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี เรื่อง การจัดกิจกรรมกีฬาภายใน เนื่องด้วยในวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โรงเรียนได้จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาภายใน หอวังนนท์เกมส์ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๒ ซึ่งพบว่าในป...

อ่านต่อ
 ค่ายเพาะต้นกล้าลูกหอวังนนท์ ค่าย 2

ค่ายเพาะต้นกล้าลูกหอวังนนท์ ค่าย 2

 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี    ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โหลดตารางเรียนวันเสาร์  .....(โหลดตารางเรียน).... เยี่ยมชมเพจ ค่ายต้นกล้าลุูกหอวังนนท์ --------...

อ่านต่อ
ผลการเรียนไม่ผ่าน รอบที่ 2  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ผลการเรียนไม่ผ่าน รอบที่ 2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ผลการเรียนไม่ผ่าน รอบที่ 2  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 1.ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ผลการเรียนไม่ผ่าน)2.ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (ผลการเรีย...

อ่านต่อ
ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

 

1.ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (โหลดตารางเรียน)2.ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (โหลดตารางเรียน)3.ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (โหลดตารางเรียน)4.ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (โหลดตารางเรียน)...

อ่านต่อ

แบบฟอร์ม Teach_Blueprint 2562

งานวิจัย

กิจการนักเรียน

 

สารสนเทศโรงเรียน

สื่อการสอน

ครูพรทิพย์

ครูพิมนุชา

ครูเชิดศักดิ์

ครู รุจิอาภา

ครู สุภาลักษมี

ครู เบญจมาพร

24 พฤศจิกายน 2559 ลูกนวมินทร์น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคา

ถ้าไม่สามารถดูวีดีโอได้ให้คลิกลิงค์ข้างล่าง https://video-ams3-1.xx.f...