สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ปฏิทินนัดหมายนักเรียน ม.1 – ม.6 (ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559)

ปฏิทินนัดหมายนักเรียน ม.1 – ม.6 (ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559)

ปฏิทินนัดหมายนักเรียน ม.1 – ม.6 (ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559) วัน/เดือน/ปี รายการ 16-22 ก.ย. 59 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2559 25-28 ก.ย. 59 นักเรียนห้องเร...

อ่านต่อ
รายชื่อนักเรียนที่มีคะแนนเก็บไม่ครบ 70% ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

รายชื่อนักเรียนที่มีคะแนนเก็บไม่ครบ 70% ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

รายชื่อนักเรียนที่มีคะแนนเก็บไม่ครบ 70% ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 โหลดเอกสาร  (ดาวน์โหลด)

อ่านต่อ
รับสมัครนักเรียนเข้าค่าย English Camp  ต้งแต่วันนี้ - 15 ก.ย. 59

รับสมัครนักเรียนเข้าค่าย English Camp ต้งแต่วันนี้ - 15 ก.ย. 59

รับสมัครนักเรียนทุกระดับชั้นตั้งแต่ ม.1 - ม.6  จำนวนจำกัด ติดต่อสอบถามได้ที่หมวดภาษาต่างประเทศ ห้อง SOUND LAB

อ่านต่อ
ใบลานักเรียน

ใบลานักเรียน

การลา 1. การลากิจธุระในระหว่างเรียน  ต้องมีจดหมายผู้ปกครองแจ้งให้ครูที่ปรึกษาและครูผู้สอนทราบ 2. ลากิจ ต้องมีลายเซ็นขออนุญาตจากผู้ปกครองทุกครั้ง  ให้ยื่นใบลาอย่างช้า ก่อนการลากิจ 1 วัน 3....

อ่านต่อ
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  หอวัง นนทบุรี   ขอแสดงความยินดีกับ 2 นักเรียนรับทุนการศึกษาระยะยาว (ปริญญาตรี-ปริญญาเอก) โดยคัดเลือกจากการนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี ขอแสดงความยินดีกับ 2 นักเรียนรับทุนการศึกษาระยะยาว (ปริญญาตรี-ปริญญาเอก) โดยคัดเลือกจากการนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  หอวัง นนทบุรี   ขอแสดงความยินดี นางสาวพิมพ์ชนก   ปัญญาไชยพัฒน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๑๑  นักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษเน้นคณิตศาสตร์&n...

อ่านต่อ
ตารางเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

ตารางเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

 

ตารางเรียนนักรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตารางเรียนนักรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ตารางเรียนนักรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตารางเรียนนักรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ตารางเรียนนักรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ...

อ่านต่อ

บทความ/สาระความรู้

NYC Marathon Returns

Learning English from News

สื่อการสอน

ครู รุจิอาภา

ครู สุภาลักษมี

ครู เบญจมาพร

ครู จุฑามาศ

ครู พิมนุชา

ท้ารัก นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี

ท้ารัก นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี รายการชิงช้าสวรรค์ ปีที่8 รอบชิง...

รองูเข้าฝัน นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี Ultra HD

รองูเข้าฝัน นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี รายการชิงช้าสวรรค์ ปีที่8 ร...

โรงแรมใจ นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี

โรงแรมใจ นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี รายการชิงช้าสวรรค์ ปีที่8 รอบช...